Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych.

Terapie Ekspresyjne to nazwa jednego z nowszych nurtów arteterapii.
Nurt ten zaczął rodzić się w latach 60-tych w USA, a krystalizował się w latach 80-tych.

Jedną z pionierek tego nurtu jest Anna Halprin. Zaczynała od działań artystycznych w wywodzących się z tańca współczesnego i eksperymentalnego teatru tańca oraz działań na rzecz edukacji i rozwoju człowieka poprzez taniec.

Jednym z głównych teoretyków tego nurtu terapii przez sztukę jest Shaun McNiff, terapeuta ekspresyjny łączący działania plastyczne z muzyką i ruchem, autor licznych książek prezentujących teoretyczno filozoficzne podłoże terapii ekspresyjnych.

Paulo Knill szwajcarski muzyk i terapeuta ekspresyjny, który współpracował z Grotowskim twierdzi, że praca Laboratorium Grotowskiego była inspiracją rozwoju jednego z nurtów terapii ekspresyjnych w USA.

Przekazywanie w trakcie kursu metody stanowią samodzielną metodę pracy nad rozwojem osobistym, przez sztukę i ćwiczenia relaksacyjne oraz mogą być wykorzystywane jako dodatkowe ćwiczenia w pracy przez terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów, tancerzy, artystów, bioterapeutów itp
.
Uczestnicy, którzy odbędą wszystkie 10 spotkań otrzymają dyplom ukończenia kursu i upoważnienie do stosowania ćwiczeń zawartych w tym programie w swojej pracy jako instruktorzy.

W trakcie rocznego cyklu warsztatów poznasz:

 

TANIEC TERAPEUTYCZNY:
-metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,

-techniki improwizacji tańca jako formę rozwijania kreatywności
-improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,

-taniec relacji-praca z relacjami w tańcu,
-improwizację w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
-ekspresyjny teatr tańca-metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance,
-taniec jako formę pracy z ciałem-odkrywanie mądrości ciała,

 

MANDALA TERAPEUTYCZNA:
– różne formy pracy z mandalą:

-mandale ekspresyjne, intencyjne, kreujące:

-rysowanie, interpretacje, wykorzystanie,
TERAPIA DŹWIĘKIEM:
-metody terapii dźwiękiem:

-oczyszczanie, harmonizowanie, kreowanie,

-różne teorie działania dźwięków i wiele ćwiczeń,

-teatr improwizacji ruchu i dźwięku-wyzwalanie ekspresji poprzez ruch i głos,
TECHNIKI RELAKSACYJNE:

-jak wprowadzać ludzi w relaksację:

-automasaż,

-elementy masażu,

-ćwiczenia rozciągające i oddechowe,
WIZUALIZACJA TERAPEUTYCZNA:

-wizualizację wspierające relaksacje, regeneracje,

-łączenie się z uniwersalnymi zasobami takimi jak:

radość, miłość, światło, ugruntowanie.
-PROCESY TERAPEUTYCZNE:

-Taniec 4 i 8 Żywiołów,

-proces odtańczenia swoich narodzin,

-Taniec Trzech Rytmów (praca nad integracją trzech mózgów-głowa, serce, brzuch),

-integracja konfliktu w tańcu,

-Podróż Bohatera i jego archetypowe wyzwania, jako temat tanecznych procesów i rytuałów,
-taniec na krzesłach dla osób starszych,
-TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII EKSPRESYJNYCH

– inspiracje Psychologią Jungowską, Psychosyntezą, Bioenergetyką, Psychologią Integralną, Antropologią Tańca , Socjologią Holistyczną, pracą z traumą, teorią rozwojową terapii ekspresyjnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA TERAPII EKSPRESYJNYCH:

-zasady prowadzenia zajęć,

-jak tworzyć i dobierać procesy oraz rytuały terapeutyczne dla indywidualnych klientów i grup z, którymi się pracuje,

-towarzyszenie i wspieranie w procesie ważnych życiowych zmian,

W trakcie warsztatów będą także prezentowane różne teorie na temat terapeutycznego zastosowania sztuk ekspresyjnych: podejście intermodalne, teoria krystalizacji, dialog z symbolami, skupianie się na potencjale, teoria rozwojowa terapii ekspresyjnych, teoria kreatywności, coaching somatyczny, oraz przykłady ich praktycznego zastosowania przez wybitnych przedstawicieli nurtu terapii ekspresyjnych.
Oprócz samego poznawania teorii i technik terapii ekspresyjnych oraz ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji, w trakcie warsztatów będziemy pracować także nad własnym rozwojem zawodowym – trening Antykariery, i Świadomy Biznes (model rozwinięty w oparciu o prace Kena Wilbera-psychologie integralną), rozwojem wewnętrznym – praca w oparciu o metaforę Podróży Bohatera oraz uczyć się jak stosować terapie ekspresyjne, wizualizację itd w celu poprawy relacji, rozwoju prosperity, uwalniania podświadomych wzorców, afirmacji itd.

Ostatni warsztat poświęcony jest rozwojowi umiejętności instruktorskich. W trakcie tych warsztatów skupimy się nad udzielaniu informacji zwrotnych, podstawowych zasadach prowadzenia grupy, pracy z cyklami procesu grupowego, oraz pracy nad rozwojem wewnętrznym prowadzącego.

W trakcie warsztatów stosujemy model Czterech Filarów zrównoważonego, integralnego rozwoju w oparciu teorie Kena Wilbera, pioniera w rozumieniu całościowego rozwoju człowieka:

1) praca z ciałem: taniec, masaże itd,
2) praca z cieniem: terapie ekspresyjne, poznawanie siebie i swojej podświadomości poprzez różne formy twórczej ekspresji,
3) rozwój intelektualny- poznawanie rożnych teorii wyjaśniających terapeutyczne działanie sztuki i ich zastosowania w pracy wybitnych przedstawicieli tego kierunku, trening mentalny
4) Rozwój świadomości-świadome oddychanie, ćwiczenia rozwijające zdolność koncentracji oraz bycia tu i teraz, medytacja w tańcu i poprzez różne formy sztuki itd.

Informacje organizacyjne:

Informacje i zgłoszenia: studio@joga-yam.pl

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.comwww.mateuszwiszniewski.eu

Aby ułatwić podjęcie decyzji poprzez doświadczenie metody i sposobu pracy, pierwsze warsztaty będą miały charakter otwarty i niezobowiązujący.
Pod koniec pierwszego spotkania zostaną podpisane umowy o deklaracji uczestnictwa w całym cyklu ATE.

Opuszczone warsztaty można odrobić biorąc udział w równoległych edycjach kursu lub kolejnych, bez dodatkowych opłat lub w trakcie obozu wakacyjnego dla uczestników kursu ATE.

Prowadzący: dr Mateusz Wiszniewski arteterapeuta, Zen Coach.
Od wielu lat prowadzi warsztaty i sesje indywidualne z zakresu terapii ekspresyjnych, tańca i rysunku (od 2000) oraz ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji (od 1994). Jest jednym z wykładowców podyplomowego studium arteterapii i chorepterapii.
Brał udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez wielu mistrzów terapii ekspresyjnych, między innymi w USA (Anny Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporah). Przez wiele lat brał udział w warsztatach twórcy Antykariery Ricka Jarow PHD, następnie był jedną z osób organizujących jego warsztaty w Polsce i prowadzących warsztaty Antykariery. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała (metoda Kapperta) , eksperymentalnego teatru tańca, Kino Mana-hawajskiej pracy z ciałem: masażu Lomilomi i tańca Hula oraz Chi Kung-Healing Dao. Uczył się metod pracy z traumą, wywodzących się bioenergetyki i coachingu oraz terapii systemowej. Jest autorem książek: Uzdrawiający Taniec, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Samouzdrawianie i Praca ze Snami, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii oraz Potęga Wizualizacji, Taniec jako terapia.

Cena: 4000PLN za 10 warsztatów-120 godzin.

Przy wpłacie z góry za całość-10% zniżki.

Więcej informacji:

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.comwww.mateuszwiszniewski.eu

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych:

Warsztaty 1 i 2:
Wprowadzenie do tańca terapeutycznego. Prezentacja podstawowych technik i teorii terapii ekspresyjnych.
-Taniec Terapeutyczny:
-rozgrzewka,
-wprowadzenie do improwizacji tańca,
-taniec żywiołów i jego różne zastosowania,
-terapeutyczny teatr tańca,
-proces performance,
-teatr improwizacji tańca,
-taniec 8 żywiołów
-taniec z celem.

Warsztat 3: Praca z dźwiękiem i głosem:
Podstawy terapii dźwiękiem,
-Rozgrzewka do ekspresyjnej pracy z głosem,
-Terapia głosem praca z samogłoskami,
-Ruch i dźwięk,
-Teatr improwizacji ruchu i dźwięku,
-Terapeutyczne wykorzystanie samogłosek,
-Terapia pieśnią-edukacyjne i terapeutyczne wykorzystanie pieśni,
-Ekspresyjna i improwizacyjna praca z głosem i dźwiękiem,
-Rożne teorie i zastosowania pracy z głosem i dźwiękiem,
-Terapeutyczne wykorzystanie kombinacji dźwięków,
-Otwierania i harmonizowanie ciała z pomocą dźwięku.
-Dźwięk w redukcji stresu i samoleczeniu.
-Praca z rytmem (bardzo proste rytmy).
-Wykorzystanie instrumentów; bęben, grzechotki, flet; misy, gongi, kamertony; korzystanie z gotowej muzyki
-Podstawowe typy muzyki terapeutycznej i ich wykorzystanie.

Warsztat 4: Praca z Mandalami i Terapia Poezją:
-Podstawowa mandala ekspresyjna,
-Analiza i interpretacja mandal,
-Dialog terapeutyczny w oparciu o mandale,
-Mandala intencyjna i różne typy mandal
-Terapia Poezją:
-czytanie wierszy,
-pisanie wierszy
-baśnie i metafory.

Warsztaty 5,6, 7: poświęcone pracy z wybranymi tematami w oparciu o terapie ekspresyjne.
W trakcie warsztatów wykonujemy ćwiczenia i procesy arteterapeutyczne.
Uczestnicy programu otrzymują konspekty i plany ćwiczeń.

Warsztat 5-Antykariera: praca z pasją, tworzenie swojej ścieżki rozwoju w pracy, sekrety kreowania obfitości i prosperity. Świadomy Biznes-tworzenie swojego miejsca na rynku pracy.
-budowanie poczucia bezpieczeństwa,
-odkrywanie pasji,
-ustalanie priorytetów i planu działania,
-łączenie myślenia twórczego i praktycznego- prawej i lewej półkuli.

Warsztat 6-Uzdrawianie Relacji, Taniec jako metafora relacji i spotkania, Kody Relacji w Tańcu.
-zasady wspierające tworzenie zdrowych relacji wg badan i prac specjalistów w tej dziedzinie,
-kody tańca, ponadkulturowe wzorce ruchu zapisane w tańcach świata jako zapis zakodowanych w ciele zasad tworzenia relacji,
-improwizacja w kontakcie jako metafora relacji,
-praktyka uzdrawiania i oczyszczania relacji.

Warsztat 7-Podróż Człowieka przez Życie.
-Rozwój człowieka w świetle psychologii głębi Junga,
-Podróż Bohatera-metafora rozwoju świadomości,
-Taniec i Mandale jak metoda spotkania i dialogu z archetypami.
-Aktywna wyobraźnia-dialog z podświadomością,
-Ryty przejścia-towarzyszenie życiowym etapom i zmianom-rytuały terapeutyczne w oparciu o terapie ekspresyjne- taniec, muzykę, poezję, pieśń, rysunek.

Warsztat 8: Teatr Improwizacji Tańca, Ruchu i Głosu.
Tworzenie improwizowanych przedstawień.
– Sztuka improwizacji i jej terapeutyczne i rozwojowe działanie.
-Improwizacja tańca, ruchu i głosu.
-Tworzenie improwizowanych przedstawień w oparciu o
-Tematy z życia uczestników i z życia społeczności
-Teoria i praktyka katharsis.
-Praca z archetypowymi tematami.

Warsztat 9: Tworzenie programów i scenariuszy zajęć w oparciu o potrzeby grupy i indywidualnego klienta.
Arteterapia i coaching.
-Sztuka jako rozwijanie postawy kreatywnej,
-Kreatywność i coaching, przykłady zastosowania twórczej ekspresji w coachingu
-Strategie rozwijania kreatywności a terapie ekspresyjne,
-Teatr Wewnętrzny jako metafora osobowości i rozwoju człowieka,
-Praca z pod osobowościami jako ścieżka integracji i rozwoju osobowości,
-Zmiana wewnętrznych aktorów w gwiazdy,
-Arteterapia i coaching,
-Tworzenie procesów i rytuałów arteterapeutycznych
w nawiązaniu do potrzeb grupy i tematu zajęć.
-Tworzenie indywidualnych sesji arteterapeutycznych w oparciu o potrzeby danego klienta.
-Rytuały arteterapeutyczne, sztuka i jej wymiar spoleczny.
-Prospoleczne, kulturotworcze I aktywizujace dzialanie rytualow terapeutycznych.

Warsztat 10: Rozwijanie umiejętności instruktorskich.
Warsztat jak prowadzić zajęcia prowadzony jest na poziomie umiejętności i kompetencji instruktorskich (ATE nie jest kursem Trenerskim)

Warsztaty dotyczące prowadzenia zajęć i umiejętności instruktorskich.
-Cechy i umiejętności dobrego instruktora.
-Umiejętność obserwacji grupy i dobierania ćwiczeń.
-Sztuka słuchania i dawania informacji zwrotnych.
-Zasady procesu grupowego.
-Metaumiejętności i postawa prowadzącego.
-Podstawowe zasady prowadzenia grupy.
-Możliwość prowadzenia fragmentów zajęć i otrzymania informacji zwrotnych.
-Zasady konstruowania ćwiczeń.
-Konspekty ćwiczeń na określone tematy.
-Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
-Wybór grupy docelowej.
-Jak rozpocząć pracę jako instruktor.
-Tworzenie misji i wizji własnej pracy.
-Praca wewnętrzna instruktora i możliwości dalszego doskonalenia.
-Tworzenie własnej marki jako instruktor.

W zależności od potrzeb i życzeń grupy , program może ulec modyfikacji lub uaktualnieniu.
Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od potrzeb i procesu grupy.
Terminy zajęć:

Daty XVII edycji w Poznaniu:

07-08.10.17 
4-5.11.17 
2-3.12.17 
6-7.01.18 
17-18.02.18 
17-18.03.18 
28-29.04.18 
19-20.05.18 
21-24.06.18 

Zajęcia trwają w soboty od 10:00 do 18:00 i w niedziele od 10:00 do 17.00.
Opuszczone warsztaty można odrobić bez dodatkowych opłat biorąc udział w równoległych lub kolejnych edycjach kursu.

Twoje miejsce rezerwuje przesłanie przedpłaty 300 PLN na konto: Merkury-Mateusz Wiszniewski, Millenium Big Bank S.A. nr konta: 08-11602202-0000000028169266