Tantra

TantraTantra to starożytne pojęcie, którego korzenie sięgają w głąb tysiącleci, minionych cywilizacji. Chyba nie można wiarygodnie stwierdzić przynależności tego pojęcia do konkretnej kultury, języka albo tradycji. W tłumaczeniu z sanskrytu słowo „tantra” oznacza dosłownie „rozszerzyć się”, „rozszerzać świadomość”, „tkać” i „zasada”.

 

 Tantra Joga

 Nauka Tantry zmienia naszą świadomość. To jest podstawa jaką powinni zrozumieć przyszli adepci Nauki o Miłości. Żyjemy w świecie praktycznie jej pozbawionym a jej rozumienie często jest wypaczone. Aby ją przyjąć, napełnić nią kielich jakim jest nasze ciało należy je przygotować „umyć”. Na zajęciach pokazuję techniki oczyszczające, sublimujące energię seksualną, udrażniające kanały energetyczne dzięki czemu stajemy się bardziej wrażliwi, rośnie nasza intuicja, pojawia się spokój i osiągamy stan umożliwiający nam jej świadome przyjmowanie i dzielenie się z innymi. Podczas świadomej wymiany energii seksualnej między kobietą a mężczyzną wyrównywane są potencjały energii i pojawia się w nas równowaga czyli stan do jakiego dąży cały świat materialny. Tak przygotowani zaczynamy podłączać się do przestrzeni  enego-informacyjnych i czerpać z nich wiedzę potrzebną nam do jak najlepszego wypełnienia zadania jakie dostaliśmy wraz z wcieleniem.

Tak w telegraficznym skrócie mogę opisać nauki jakie przekazuję. Mam świadomość z odpowiedzialności jaka spoczywa na nauczycielu i uczniu kiedy zaczynamy w końcu mieć wpływ na własne życie, gdyż świadomość że nasz los jest w naszych rękach staje się silna jak nigdy dotąd. Nie każdy jest na to gotowy, jego czas jeszcze nie nadszedł. Mimo to zapraszam wszystkich na spotkania zapoznawcze, a być może tak jak w moim przypadku zmieni to wasze życie i przeżycie ponownie własne narodziny.

Spotkanie bezpłatne – Tantra

Na spotkaniu staram się w skrócie przybliżyć zagadnienia dotyczące Tantry Jogi jakie zostały mi przekazane przez mojego nauczyciela Luczisa Pustotę oraz dzielę się własnymi doświadczeniami Nauki o Miłości. Nakreślam zagadnienia omawiane dokładnie na moich kursach to jest: Wchodzenie w potoki informacyjne, ezoteryczne pojęcie pary, pojęcie rodu i ponowne nawiązywanie łączności ze swoimi przodkami, techniki oczyszczające nasze ciało oraz sublimacyjne, joga snu, znaczenie inicjacji, prawa natury, energia seksualna itp.

Zachęcam do uczestnictwa w zajęciach osoby poszukujące odpowiedzi na pytania egzystencjalne, pragnące dowiedzieć się kim są, dokąd idą, jaki jest cel ich obecności na ziemi.

Kurs Tantry – pozwalający uczestniczyć w zajęciach regularnych

Na kurs jest nabiór ciągły i po zebraniu zainteresowanych organizowany jest kurs min 10 osób. Kurs trwa 1 dzień 10-18 i kosztuje 200 zł od dwóch osób przychodzących razem, 120 od pojedyńczej osoby. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do Tomka.

Na zajęcia z tantry zaprasza Tomek Walenciak tel. 601-624-430, mail: tomekk0@interia.pl

Do niedawna Tantra była znana i praktykowana głównie na Wschodzie i najbardziej upowszechniła się w Indiach, Tybecie i Chinach, a także w Japonii, Tajlandii, Nepalu i Indonezji. Za naszych czasów nauka ta dobrze przyjęła się na Zachodzie i do tego czasu rozwinęła się tam bardziej, niż u siebie w kraju. W Indiach do Tantry odnoszą się głównie święte hinduistyczne i buddyjskie traktaty tantryzmu. Zawierają one nauki filozoficzne, obejmujące wszystkie wiadomości, systemy i sposoby samopoznania. Ze względu na treść traktaty te niekiedy dzielą się na 4 grupy. W pierwszej grupie przedstawione są teorie filozoficzno – metafizyczne. W drugiej grupie opisana jest tantryczna joga. W trzeciej przekazane są rytualne i religijne praktyki. W czwartej grupie odsłaniane są moralno – etyczne strony życia człowieka, społeczne i naturalne zasady. Według religijnej przynależności Tantry grupuje się na traktaty poświęcone Sziwie, poświęcone Wisznu i poświęcone Szakti.” Fragment z książki Luczisa „Pięć smoków podtrzymujących jednego świętego”Fragment z książki Luczisa 'Pięć smoków podtrzymujących jednego świętego'

 

Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=MbunwFmD28o
https://www.youtube.com/watch?v=2ZSHTA_oLPw
https://www.youtube.com/watch?v=mL5dw3CkPEs&t=48s